Treskåler, Treskilt, Skjærebrett, Trefat og Trekoppar vert laga på bestilling i ulike tresortar som alm, bjørk, eik, einer, bøk og renutar av bjørk eller andre treslag.