Treskåler, boller, fat og koppar vert laga på bestilling i ulike tresortar som Alm, bjørk, eik, einer, bøk og renutar av bjørk eller andre treslag.