Treskåler,  Skjærebrett, og Trekoppar vert laga på bestilling i ulike tresortar som alm, bjørk, eik, einer, bøk og renutar av bjørk eller andre treslag.