Bokstavar vert fresa inn i treet og deretter malt. Skiltet vert beisa, lakka eller måla etter avtale og vert levert ferdige til bruk.