Vedlikehald av tre

Vedlikehald av skjærebrett.

sjå bilder av skjærebrett som eg lagar her.

Skjærebrett som alt anna tre krev regelmessig vedlikehald med matvenleg spesialolje. Ein kan og bruka matolje - og det er viktig å understreka at ein ikkje kan gje skjærebretta olje for ofte.

Dei vert berre finare med kontinuerleg oljing, pass på at ein ikkje plasserer for varme pannar på skjærebretta, då dette i verste fall kan føra til sprekker.

Skjærebretta vaskar ein med såpe og vatn for hand etter bruk, tørkar av og setter så til sides, helst oppreist. Ikkje legg i oppvaskmaskin eller under vatn. Det vil føre til at skjærebrettet vrir seg og treet sprekk.Dette er fordi eik og anna treslag er levande materiale som endrar struktur i tråd med fuktigheit.

Eik er spesielt hygienisk, dette er fordi tresorten naturleg inneheld høg mengde av garvesyre, som er bakteriedrepande og gjer treslaget svært godt egna for skjærebrett.

I tillegg er eik ein motstandsdyktig tresort som held seg fin i mange år og endeveen kan skjærast på om og om igjen.

Kjell Hernes

www.vossing.no